Hayal Yayıncılık ve Telif Hakları Ajansı adına İmtiyaz Sahibi
Ve Genel Yayın Yönetmeni

Özgen KILIÇARSLAN

Hayal Kültür Sanat Edebiyat Dergisi
Yerel Süreli Yayındır.
Üç Ayda Bir Yayımlanır.

Yazı İşleri Müdürü
Ahmet DURAN

Dergi Editörü
A.Savaş SAVAŞOĞLU

Halkla İlişkiler
Reşide SARIKAVAK

Kapak Tasarımları
Veysel ŞAYLİ

Yayıma Hazırlayan - Dizgi
Burak ÇAPAN - Nihat TAÇYILDIZ

Baskı
www.egebasim.com.tr

 

 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________